Procházet zdrojové kódy

Prevent font warnings in filter text view

master
Shadowfacts před 10 měsíci
rodič
revize
33b1159848

+ 0
- 1
MongoView/View Controllers/QueryViewController.swift Zobrazit soubor

@@ -50,7 +50,6 @@ class QueryViewController: NSViewController {
50 50
     verticalSplitView.delegate = self
51 51
     verticalSplitView.setHoldingPriority(.defaultHigh, forSubviewAt: 0)
52 52
     
53
-    filterTextView.font = .monospacedSystemFont(ofSize: 13, weight: .regular)
54 53
     filterTextView.isAutomaticQuoteSubstitutionEnabled = false
55 54
     filterTextView.string = defaultFilter
56 55
 

Načítá se…
Zrušit
Uložit