Преглед изворни кода

Prevent font warnings in filter text view

master
Shadowfacts пре 9 месеци
родитељ
комит
33b1159848
1 измењених фајлова са 0 додато и 1 уклоњено
 1. 0
  1
    MongoView/View Controllers/QueryViewController.swift

+ 0
- 1
MongoView/View Controllers/QueryViewController.swift Прегледај датотеку

@@ -50,7 +50,6 @@ class QueryViewController: NSViewController {
50 50
     verticalSplitView.delegate = self
51 51
     verticalSplitView.setHoldingPriority(.defaultHigh, forSubviewAt: 0)
52 52
     
53
-    filterTextView.font = .monospacedSystemFont(ofSize: 13, weight: .regular)
54 53
     filterTextView.isAutomaticQuoteSubstitutionEnabled = false
55 54
     filterTextView.string = defaultFilter
56 55
 

Loading…
Откажи
Сачувај