A Mac app for working with Mongo databases.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Shadowfacts 9e258b71f4
Only enable delete menu item for root nodes
10 månader sedan
MongoView Only enable delete menu item for root nodes 10 månader sedan
MongoView.xcodeproj Extract JavaScript highlighted text view to separate class 10 månader sedan
MongoView.xcworkspace Initial commit 1 år sedan
jstest JavaScript editor: add autocompletion for ', ", `, (, [, and { 10 månader sedan
.gitignore Initial commit 1 år sedan