Переглянути джерело

Remove playground

swiftui-preferences
Shadowfacts 1 рік тому
джерело
коміт
024f55a7a8
Підписано: Shadowfacts <me@shadowfacts.net> Ідентифікатор GPG ключа: 94A5AB95422746E5

+ 1
- 0
.gitignore Переглянути файл

@@ -1,4 +1,5 @@
1 1
 .DS_Store
2
+MyPlayground.playground/
2 3
 
3 4
 ### Swift ###
4 5
 # Xcode

+ 0
- 3
MyPlayground.playground/Contents.swift Переглянути файл

@@ -1,3 +0,0 @@
1
-import UIKit
2
-
3
-

+ 0
- 4
MyPlayground.playground/contents.xcplayground Переглянути файл

@@ -1,4 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2
-<playground version='5.0' target-platform='ios' executeOnSourceChanges='false'>
3
-  <timeline fileName='timeline.xctimeline'/>
4
-</playground>

+ 0
- 3
Tusker.xcworkspace/contents.xcworkspacedata Переглянути файл

@@ -2,9 +2,6 @@
2 2
 <Workspace
3 3
  version = "1.0">
4 4
  <FileRef
5
-   location = "group:MyPlayground.playground">
6
-  </FileRef>
7
-  <FileRef
8 5
    location = "container:Tusker.xcodeproj">
9 6
  </FileRef>
10 7
  <FileRef

Завантаження…
Відмінити
Зберегти