A WIP iOS app for Mastodon and Pleroma.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Shadowfacts 3ecbb1895c
Replace GMImagePicker with custom asset picker based on SheetController
1 månad sedan
..
xcshareddata Replace GMImagePicker with custom asset picker based on SheetController 1 månad sedan
contents.xcworkspacedata Initial UI testing setup 1 månad sedan